Monday, January 26, 2015

Tumezindua ujenzi wa barabara za; Mbezi mwisho-Goba-Tangi Bovu, Barabara ya External –Kilungule, Barabara ya Msewe-Baruti!

Uwekaji wa jiwe la msingi kuzindua rasmi ujenzi wa barabara ya Mbezi mwisho-Goba-Tangi Bovu

Jitihada za kibunge na nje ya bunge katika kupambana na kero ya maji jimboni Ubungo (na Jiji la Dar es Salaam kwa ujumla)

Kwa muda mrefu Mbunge wa Jimbo la Ubungo, John Mnyika amekuwa akifanya jitihada za kibunge na hata nje ya bunge kuhakikisha utatuzi wa kero ya maji unapatikana.

Jitihada za kibunge na changamoto zake:


Akiwasilisha kwa wananchi:

Bado msimamo na udhabiti wa kutetea wananchi katika kuhakikisha kero ya maji inatatuliwa ndani ya jimbo la Ubungo inaendelea. 

Maslahi ya Umma Kwanza!

MUHIMU: Je umesoma Katiba Pendekezwa? Soma sasa hapa

Karibuni kusoma nakala ya Katiba Pendekezwa. KATIBA_INAYOPENDEKEZWA_02.10.2014.pdf


Kwa nakala hii inatoa fursa kujua mapendekezo yetu wananchi tuliyoyatoa mbele ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba chini ya Jaji Warioba je yamezingatiwa au lah.

Mshirikishe mwananchi mwenzako mwingine!

Friday, October 31, 2014

WAZIRI MUHONGO, WAZIRI MKUU PINDA NA SPIKA MAKINDA WAJITOKEZE KUTOA MAELEZO JUU YA HATUA WALIZOCHUKUA KUHUSU UFISADI NA UDHAIFU KATIKA WIZARA YA NISHATI NA MADINI; WASIPOFANYA HIVYO NITAUREJESHA MJADALA BUNGENI NOVEMBA 2014

Itakumbukwa kwamba tarehe 29 Aprili 2014 kupitia Hotuba ya Msemaji wa Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kwa Wizara ya Nishati na Madini (nimeambatisha nakala)  juu ya mapitio ya utekelezaji wa Bajeti ya mwaka wa fedha 2013/2014 na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara tajwa kwa mwaka 2014/2015 nilieleza ufisadi na udhaifu uliopo katika Wizara hiyo na mashirika yaliyo chini yake.

Kutokana na kukithiri kwa ufisadi na udhaifu huo nilipendekeza hatua zifuatazo ziweze kuchukuliwa katika Mkutano wa 15 wa Bunge uliokuwa ukiendelea wakati huo, nanukuu:

Mosi, Spika aruhusu kabla ya mjadala huu kuendelea ziwekwe mezani nakala ya ripoti zote za kamati za uchunguzi kwenye Sekta ya Nishati na Madini zilizoundwa na matokeo yake kutowasilishwa bungeni mpaka sasa.

Thursday, October 23, 2014

Pata hapa nakala ya muswada wa Baraza la Vijana la Taifa; boresha tupate baraza bora

Katika Mkutano wa 14 wa Bunge tarehe 21 Disemba 2013 ulisomwa Bungeni Muswada Binafsi wa Mbunge wa Sheria ya Baraza la Vijana la Taifa wa mwaka 2013 niliouwasilisha tarehe 31 Oktoba 2013.

Narudia tena kuwashukuru vijana na wadau tulioshirikiana kuandaa muswada huo na naomba kuendelea kupata ushirikiano wenu wa karibu katika hatua zinazoendelea.

Kuanzia tarehe 21 Oktoba 2014 Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii imeanza vikao vya kupokea maoni ya wadau kuhusu muswada huo. Nakala tete ya muswada huo inapatikana hapa, tafadhali pakua pitia na wasilisha maoni yako sasa.

Unaweza kuandika maoni yako kwenye mtandao wa http://mnyika.blogspot.com au kutuma kwa barua pepe kwenda mbungeubungo@gmail.com na nakala kwa Kamati husika ya Bunge kupitia tanzparl@parliament.go.tz.

Ikiwa unataka kutumia njia nyingine kuwasilisha maoni yako tafadhali wasiliana na Gaston Garubimbi 0715/0767-825025 kwa maelezo zaidi. Mdau wa masuala ya vijana zingatia kwamba  zaidi ya miaka 18 ahadi za kukamilisha mchakato wa kuanzishwa kwa baraza  la Vijana la Taifa zimekuwa zikitolewa bila utekelezaji kamili na wa haraka.