Thursday, March 26, 2015

Kufuatia Kumbukizi UDSM Tutangaze #AjaliBarabaraniJangalaTaifa Tuwajibike kuzipunguza


Kumbukizi maalum ya tarehe 20 Machi 2015 ya wanafunzi watano wa Chuo Kikuu cha Dar Es Salaam (UDSM) waliopoteza maisha katika ajali ya barabarani imetukumbusha msiba mkubwa wa watu 50 katika ajali moja ya basi na lori ya tarehe 11 Machi 2015.

Wakati tukiendelea kuwaombea marehemu na majeruhi na kutoa pole kwa wafiwa na wahanga wakati umefika sasa tutangaze #AjaliBarabaraniJangalaTaifa tuwajibike kuzipunguza.

Kumbukizi katika ukumbi wa Nkurumah ilihusisha ibada, nyimbo maalum na kusomwa kwa wasifu wa wanafunzi walioaga dunia wakiwa wadogo familia zao na taifa likiwahitaji na hatimaye salamu kutoka makundi mbalimbali.

Niliguswa na salamu za Chuo cha Fani za Jamii zilizosomwa na Mkuu wa Chuo cha Fani za Jamii aliyeeleza kwamba mabasi sasa yanaua kuliko magonjwa mengi. Alipendekeza utafiti ufanyike UDSM kuchangia kupunguza hali hiyo kwa kuzingatia kwamba Chuo Kikuu hicho kina fani mbalimbali (multi disciplinary).

Alieleza kwamba kwa upande wa uhandisi waangalie iwapo teknolojia ya mabasi yenye spidi inawiana na barabara zetu kuu ambazo nyingi ni za njia moja. Huku fani ya jamii iangalie masuala ya maadili kufanya madereva wa mabasi kujifunza kwamba wanabeba binadamu sio wanyama.

Nakubali kwamba kuna umuhimu wa kuendelea na utafiti lakini tujiulize ni wananchi wangapi wataendelea kupoteza maisha wakati tukisubiri matokeo ya utafiti mpya.

Hivyo, kuna haja ya UDSM kuitisha Kongamano Maalum kwa kushirikiana na Chuo cha Taifa cha Usafirishaji (NIT) ili matokeo ya tafiti zilizofanyika tayari yajadiliwe na mapendekezo ya hatua za dharura yatolewe.

Pamoja na tafiti zilizofanywa na wasomi, Waziri wa Uchukuzi Samuel Sitta awasilishe matokeo ya Ripoti ya kamati iliyoundwa kutathmini na kutoa mapendekezo ya hatua ya kuchukua ili kupunguza ajali za barabarani ambayo ripoti yake ilikabidhiwa kwa aliyekuwa Waziri wa Uchukuzi Dr Harrison Mwakyembe Novemba 2014.

 

UDSM iende mbele zaidi ya kufanya utafiti kwa kuzingatia dhima iwezeshe msukumo wa kisomi na kimkakati katika huduma kwa umma.

Natambua pia katika salamu kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Dar Es Salaam (DUCE) zilizosomwa kwa niaba ya Mkuu wa Kitivo cha Sayansi Fani na Sayansi Jamii (DUCE) Serikali iliombwa kuongeza juhudi za kupunguza ajali.

Lakini maombi pekee hayatoshi kuna haja ya kutaka utekelezaji na uwajibikaji na Jumuiya ya Chuo Kikuu cha Dar Es Salam isibaki nyuma katika kukabiliana na  #AjaliBarabaraniJangalaTaifa.

Kamanda wa Polisi wa Mkoa wa Iringa, Ramadhani Mungi amenukuliwa kwenye vyombo vya habari kwamba chanzo cha ajali ya basi la Majinja Express na lori ni ubovu wa barabara katika eneo la ajali na mwendo kasi.

 

Picha kutoka eneo la tukio zinaonyesha kulikuwepo na shimo kubwa la muda mrefu katika barabara kuu. Lakini pamoja na hali hiyo hakuna kiongozi yoyote wa Wakala wa Barabara (TANROADS) au mamlaka zingine zinazohusika aliyewajibika au kuwajibishwa mpaka hivi sasa.

 

Baada ya Ikulu kusambaza taarifa ya salamu za rambirambi za Rais ni vyema sasa ikasambaza tena taarifa nyingine ya kueleza umma hatua ambazo Rais ameelekeza kuchukuliwa kwa waliosababisha hali hiyo.

 

Aidha, Waziri wa Uchukuzi atakiwe kuwasilisha kupitia Mkutano wa 19 wa Bunge unaoendelea hivi sasa kauli ya Serikali kuhusu mkakati wa kushughulikia kukithiri kwa ajali za barabarani nchini.

 

John Mnyika (Mb)

25 Machi 2015

Sunday, March 22, 2015

World Water Day na Wiki ya Maji: #MajinaMabadilikokwaMaendeleo #WaterIs #MaMaMaLeo ni siku ya maji duniani ( #WorldWaterDay )na kwa Tanzania ni kilele cha wiki ya maji. #MajiNi maisha, #MajiNi maendeleo  ( #WaterIs Life, #WaterIs Development ). Shiriki na Umoja wa Mataifa katika maadhimisho kwa kutembelea http://www.unwater.org/worldwaterday na kushiriki kupiga picha za #WaterIs ( #MajiNi ) na kuweka katika mitandao ya kijamii.
Ujumbe wa wiki ya maji kitaifa ni “maji kwa maendeleo endelevu” na maadhimisho yanafanyika Musoma ambao Rais anatarajiwa kuhutubia. Kwa kuwa maadhimisho haya ni ya mwisho kwa utawala wake, anapaswa kulieleza taifa ni kwa nini ameonyesha udhaifu wa kushindwa kutekeleza ahadi yake aliyoitoa wakati akizindua Bunge mwaka 2005 ya kwamba anatambua kuwa maji ni kero ‘nambari wani’ na kwamba Serikali yake ingeandaa mpango kabambe wa kuhakikisha matatizo ya maji yanakuwa historia.
Ameonyesha udhaifu 2005-2010 na ameendeleza udhaifu huo mwaka 2010-2015 hivyo aelekeze Waziri Mkuu atekeleze ahadi iliyotolewa na Waziri Mwandosya kwa niaba yake ya Serikali kuwasilisha katika kila Mkutano wa Bunge Taarifa ya Mpango wa dharura kwa kuwasilisha katika Mkutano huu wa 19 wa Bunge taarifa hiyo.
Aidha, nabashiri kwamba Rais atatumia maadhimisho ya Musoma kwenye uzinduzi wa miradi kueleza ‘mafanikio’ makubwa yaliyopatikana kutokana na Mpango wa Matokeo Makubwa Sasa (MMS)- Big Results Now BRN.
Hata hivyo, Rais azingatie kwamba MMS/BRN kwenye Sekta ya Maji haijaweza kushughulikia kwa ukamilifu matatizo niliyoyaeleza kwenye hoja binafsi niliyowasilisha Bungeni kuhusu Hatua za Haraka za Kuboresha Upatikanaji wa Maji Safi na Ushughulikiaji wa Maji Taka Jijini na Nchini (Rejea: http://mnyika.blogspot.com/2013/02/maelezo-na-hoja-binafsi-ya-kupendekeza.html ). Ilani ya CCM ya mwaka 2005 iliahidi ifikapo 2010 maji yangepatikana mijini ikiwemo Jijini Dar Es Salaam kwa asilimia 90 na vijijini kwa asilimia 75 ahadi ambayo haijatekelezwa.
Ili Rais asiendelee kuonekana dhaifu zaidi walau kupitia siku hii ya maji awaagize watendaji katika ofisi yake watekeleze agizo alilowapa la kuitisha kikao cha kazi Ikulu kuhusu matatizo ya maji katika Jiji la Dar Es Salaam mwezi Machi 2013 kama alivyoahidi ( rejea: http://gkitalima.blogspot.com/2013/03/jakaya-kikwete-kukutana-na-mnyika.html na http://www.matukiotz.co.tz/2013/03/mnyika-aitwa-ikulu.html ).
Namshukuru Rais kwamba kuna hatua katika upatikanaji wa fedha na utekelezaji wa miradi ya Ruvu Chini na Ruvu Juu na pia miradi mingine ya visima vya dharura ikiwemo katika Jimbo la Ubungo ikiwemo mradi wa Mpiji Magohe ambao tumeuzindua siku chache zilizopita kama sehemu ya maadhimisho ya wiki ya maji; hata hivyo kasi, nguvu na ari ya mpaka sasa hailingani na ahadi za kufanya tatizo la maji kuwa historia 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 na hata 2015.
Zipo hatua zaidi zinaweza kuchukuliwa katika kipindi cha miezi mitatu kuanzia sasa iwapo tukikutana  na kujadili udhaifu uliopo katika utekelezaji wa Mpango Maalum wa maji Dar es Salaam; hivyo kwa kuwa nimeshamkumbusha yeye mwenyewe na wasaidizi wake mara kadhaa bila kikao hicho kuitishwa ni wakati sasa wa wananchi wa Dar Es Salaam kushiriki kumkumbusha kwa njia mtakazoona zinafaa.
Kwa kuzingatia hali hii kwa wote wenye kutaka kushiriki ujumbe wetu kwake na kwa wengine kitaifa unapaswa kuwa #MajiNaMabadilikoKwaMaendeleo ( #MaMaMa ) ili tuitumie siku hii na zijazo kuhamasisha mabadiliko yenye kuwezesha kupatikana kwa maji kwa maendeleo ya wananchi na nchi kwa ujumla. ( #WaterIs #MaMaMa ).
Wenu katika uwakilishi wa wananchi,
John Mnyika (Mb)
Jimbo la Ubungo
22 Machi 2015

Saturday, March 21, 2015

MUSWADA BINAFSI WA BARAZA LA VIJANA LA TAIFA KUJADILIWA BUNGENI TAREHE 31 MACHI 2015


MUSWADA BINAFSI WA BARAZA LA VIJANA LA TAIFA KUJADILIWA BUNGENI TAREHE 31 MACHI 2015
Nashukuru wote ambao mmekuwa mkifuatilia hatma ya muswada binafsi wa Baraza la Vijana la Taifa niliouwasilisha tarehe 31 Oktoba 2013.
Vijana na wadau wa maendeleo ya vijana mzingatie kwamba muswada huo hatimaye umepangwa kusomwa kwa mara ya pili na kujadiliwa Bungeni Jumanne tarehe 31 Machi 2015 katika Mkutano wa 19 wa Bunge.
Muswada huo ulisomwa kwa mara ya kwanza katika Mkutano wa 14 wa Bunge tarehe 21 Disemba 2013. Maoni kutoka kwa wadau yalikusanywa Oktoba 2014 na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Maendeleo ya Jamii.
Baraza la Vijana la Taifa pamoja na malengo mengine litawezesha vijana kuanzia kwenye vijiji/mitaa mpaka taifa kuweza kuwa na vyombo vya kuwaunganisha vijana kwa kike na wa kiume kwa ajili ya maendeleo yao na ya taifa.
Aidha, Baraza hilo litafuatilia pia kwa karibu utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya vijana ikiwemo kuhusu ajira, elimu na sekta zingine katika Halmashauri, Serikali kuu, katika vyombo mbalimbali vya maendeleo na wadau wa maendeleo.
Pia, Muswada huo utawezeshwa kuanzishwa kwa Mfuko wa Maendeleo ya Vijana na kulipa jukumu Baraza la Vijana kufuatilia kwa karibu utendaji wa Mfuko wa Maendeleo ya Vijana; kuhakikisha kwamba fedha zinatengwa za kutosha na kufika kwa walengwa kuwawezesha vijana kujiajiri, kukuza vipaji vyao na kushughulikia maendeleo yao kwa ujumla.
Kujadiliwa kwa muswada huo ni hatua ya pekee katika historia ya harakati za vijana nchini kwa kuzingatia kuwa Sera ya zamani ya maendeleo ya vijana ya mwaka 1996 ilitamka kwamba kutaanzishwa  Baraza la Vijana na suala hilo kurudiwa katika Sera mpya ya mwaka 2007.
Hata hivyo Serikali imekuwa ikikwepa kuhakikisha kwamba matakwa hayo ya sera tajwa yanatekelezwa kwa wakati pamoja na kuwa suala hilo linahusu mustakabali wa maendeleo ya vijana nchini.

Natambua mchango wa vijana na taasisi zote za vijana mlioshiriki katika maandalizi ya muswada huu, unaitwa binafsi kwa sababu tu ndio neno linalopaswa kutumika kwa mujibu wa Kanuni za Bunge lakini ukweli ni kwamba huu ni muswada wenu; mimi ni mwakilishi.

John Mnyika (Mb)
Machi 2015

Kuupitia muswada utakaojadiliwa ingia hapa:

Wednesday, February 25, 2015

CHADEMA: YANAYOJIRI NJOMBE - BVR1. Ikiwa zoezi la uandikishaji limeanza leo tarehe 23 Feb na likitarajiwa kuzinduliwa rasmi kesho tarehe 24 Feb na Waziri Mkuu Pinda, Naibu Katibu wa CHADEMA upande wa Tanganyika ameanza Operesheni R2R BVR ambapo asubuhi mpaka mchana alikuwa katika Mji wa Makambako akipitia mitaani pamoja na msafara wa viongozi wa chama hicho ngazi mbalimbali kuhamasisha wananchi kujiandikisha.

Aidha, Operesheni hiyo imehusisha kukagua utaratibu wa uboreshaji kwa kutumia BVR kwenye vituo mbalimbali ambapo imebainika kwamba udhaifu uliokuwepo wakati wa majaribio na mwingine mpya umebainika katika sehemu kubwa ya vituo vilivyotembelewa.

Baada ya kubaini udhaifu huo Mnyika na timu ya maafisa wa CHADEMA iliyoweka kambi katika mkoa wa Njombe ikihusisha wataalamu wa TEHAMA (ICT) wamekutana na Mkurugenzi wa NEC Mallaba na kueleza kuhusu udhaifu huo.

Mfano katika kituo cha Malombwe mpaka saa 6 mchana mashine zilikuwa hazifanyi kazi. Hali kama hiyo imejitokeza katika kituo kituo cha Liamkena ambapo uandikishaji ni taratibu kwa kiwango mpaka saa 4 waliandikishwa watu watano tu.

2. Aidha, pamekuwepo na tatizo la watu wenye mikono yenye vidole sugu kutokana na kufanya kazi ngumu mashine kugoma kuwatambua na hivyo kukataliwa kujiandikisha.

Hali kama hiyo imejitokeza mfano katika kituo cha Sigfrid, Malombwe na vituo mbalimbali. Kufuatia hali hiyo ambapo Operesheni R2R BVR iliamua kutembelea vituo zaidi na kubaini kwamba vipo ambapo mashine hazikuwa zikifanya kazi kabisa mathalani Lumumba.

Kwa ujumla katika vituo vingi ukiondoa matatizo ya mashine upo pia udhaifu wa waandikishaji na waendeshaji wa vifaa vya BVR (Kit Operators) ambao wanashindwa kutumia mashine hizo na walipohojiwa baadhi walikiri kwamba wamepewa mafunzo siku moja kabla ya kuanza uandikishaji huku wakiwa hawajawahi kutumia kompyuta wala kuwa na ujuzi wa ICT.

Wapo waandikishaji ambao walionyesha kutokuwa na ufahamu wa upigaji picha na hivyo kufanya zoezi kwenda taratibu na pia kupiga picha zinazoonekana vibaya.

Kasi ndogo ya uandikishaji huku siku zikiwa saba na kwa kituo inaashiria bayana kwamba wapo wananchi ambapo mwishowe watakosa fursa ya kujiandikisha.

Operesheni R2R BVR imebaini mpaka sasa kuwa pamoja na kutumia alama za vidole mfumo umeacha mianya mpiga kura kujiandikisha zaidi ya mara moja katika vituo tofauti tofauti kwa kuwa hakuna mawasiliano ya kimfumo kati ya kituo kimoja na kingine.

Mfumo unategemea kwamba taarifa zikitumwa kanzidata kuu (central databank) ya tume ndiyo itakayochambua wakati ambapo hakutakuwa na mawakala katika hatua hiyo kuthibitisha uondoaji wa wapiga kura waliojiandikisha zaidi ya mara moja kwa kuzingatia kwamba katika kipindi cha uhakiki wa daftari la awali napo hakuna mwingiliano baina ya daftari la eneo kwa eneo wakati wa ukaguzi.

Aidha, CHADEMA imeweka mawakala katika vituo vyote lakini wanapata vikwazo vya namna vya kudhibiti uchakachuaji katika hatua ya usafirishaji wa takwimu ambapo mifumo miwili inatumika kwa wakati mmoja; wa kutumia simu na ule wa kuhamisha kwa kutumia kifaa cha kuhifadhi taarifa (flash drive) bila uhakiki wa mawakala.

Operesheni R2R BVR katika mazingira hayo haitaishia tu kuwa na mawakala kwenye vituo bali kukagua mfumo mzima.

4. Naibu Katibu Mkuu Mnyika ametaka Waziri Mkuu Mizengo Pinda katika uzinduzi wa BVR Makambako tarehe 24 Feb aeleze namna Serikali ilivyoiwezesha tume kushughulikia udhaifu huo kwa kuzingatia kwamba mabilioni yametumika kwenye zabuni ambayo imeleta vifaa vibofu hali inahitaji uchunguzi kufanyika kubaini iwapo hali hiyo imetokana na ufisadi au imefanywa makusudi kuachia mianya ya uchakachuaji katika uchaguzi.

Mara baada ufuatiliaji huo jioni ya leo patafanyika Mkutano wa uzinduzi wa Operesheni R2R BVR jukwaani katika Jimbo la Njombe Kusini na kesho kutwa tarehe 25 Operesheni R2R inahamia wilaya ya Wang'ing'ombe kwenda kuhamasisha wananchi kujiandaa kujiandikisha.
Tumaini Makene
Mkuu wa Idara ya Habari na Mawasiliano -CHADEMA

Monday, February 23, 2015

Rai Maalumu kwa Zoezi la Uandikishaji ktk Daftari la Kudumu kwa mfumo wa BVR

Nimeingia katika Mkoa wa Njombe kwa ajili ya uzinduzi wa R2R BVR (Region by Region Biometricn Voter Registration) kwa Mkoa huu (Njombe) leo Jumatatu 23 Februari, 2015 utakaofanyika Njombe Mjini.

Baada ya uamuzi wa NEC kwamba uandikishaji unaanza Halmashauri ya Mji Mdogo wa Makambako pekee, nimeanzia katika mji huo na kubaini kwamba bado kuna udhaifu katika maandalizi ya BVR hata katika eneo hilo dogo tofauti na kauli ya uongo ya Mkuu wa Mkoa wa Njombe, Rehema Nchini kwamba maandalizi yote yako kamili ikiwemo ushiriki wa wadau. 

Itakumbukwa wakati Mwenyekiti wa NEC, Jaji Lubuva alipotangaza kusogeza mbele uandikishaji toka 16 Februari, 2015 mpaka 23 Februari, 2015 alisema lengo ni kuvipa vyama nafasi ya kujiandaa na kuweka mawakala. Lakini mpaka sasa vyama havijapewa orodha ya vituo kwa ajili ya kuweka mawakala na kuna utata kuhusu idadi halisi ya vituo hata kwa upande wa eneo dogo la Makambako. 

Halmashauri imeitisha kikao kwa niaba ya NEC ikasema vituo ni 44 bila kutoa orodha wala kuelekeza viko wapi, baadae ghafla wamebadili na kusema ni 87 lakini hata hivyo hawajatoa orodha mpaka sasa